ObrazekPrawo obowiązujące na forum." /> Regulamin forum WeryfikatoriuM - Weryfikatorium.pl

Regulamin forum WeryfikatoriuM

1
Regulamin forum literackiego WeryfikatoriuM
z dnia 1.07.2020r.

Zasady ogólne forum.

§ 1. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad obowiązujących na forum i jednoczesnym zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

§ 2. Warunkiem umieszczania postów oraz komentarzy jest przedstawienie się przez użytkownika w dziale Tu się przedstawiamy.

§ 3. Forum jest społecznością internetową działającą w ramach ustalonych przez siebie zasad, zamieszczonych poniżej.

§ 4. Na forum nie ma demokracji. Nadzorowanie oraz egzekwowanie stosowania zasad forum spoczywa w rękach administratorów oraz moderatorów (Administracja).
Ich władza jest absolutna i nie podlega dyskusji ani negocjacjom.

§ 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi na działalność administratorów oraz moderatorów, niezgodną z zasadami forum – bezpośrednio do głównego administratora, czyli Faraona. (link do PW)

§ 6. Niestosowanie się przez użytkownika do decyzji Administracji lub ignorowanie próśb (sugestii) powoduje konsekwencje w postaci:
  1. udzielenia ostrzeżenia,
  2. wyłączenia czatu,
  3. zakazu pisania na forum,
  4. zablokowania dostępu do forum.
§ 7. Użytkownik, który otrzymał:
  • trzy ostrzeżenia – traci dostęp do czatu na miesiąc, od dnia otrzymania trzeciego ostrzeżenia;
  • cztery ostrzeżenia – traci możliwość pisania postów i komentarzy oraz dostęp do czatu na trzy miesiące, od dnia otrzymania czwartego ostrzeżenia - użytkownik taki może korzystać jedynie z możliwości pisania prywatnych wiadomości (PW);
  • pięć ostrzeżeń - traci możliwość pisania postów i komentarzy oraz dostęp do czatu, a także możliwość pisania prywatnych wiadomości (PW) na sześć miesięcy, od dnia otrzymania piątego ostrzeżenia.
  • sześć ostrzeżeń – użytkownik traci definitywnie dostęp do forum, bez możliwości powrotu (ban permanentny).
§ 8. Niezależnie od ilości udzielonych ostrzeżeń Administracja ma prawo do natychmiastowego podjęcia działań wymienionych w §6 – jeśli uzna to za właściwe.

§ 9. Administracja zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie, a także do rozstrzygania kwestii w nim nieuregulowanych.

Posiadanie tego samego IP i wielu kont.

§ 10. Posiadanie więcej niż jednego konta przez jednego użytkownika jest zabronione.

§ 11. Pisanie z tego samego numeru IP możliwe jest w sytuacji, kiedy np. użytkownik jest w sieci osiedlowej lub gdy z jednego komputera korzysta kilka osób.

§ 12. Aby uniknąć zablokowania dostępu - powyższą sytuację należy zgłosić Administracji.

Zmiana nicków.

§ 13. Zmiana nicków na forum jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Prośbę o dokonanie zmiany, wraz ze stosownymi argumentami należy przesłać przez PW (prywatną wiadomość) do dowolnej osoby z Administracji.

Usuwanie kont.

§ 14. Na forum nie usuwa się kont na życzenie.
Radzimy dobrze się zastanowić nad tym faktem w trakcie rejestracji.

Usuwanie tekstów.

§ 15. Na forum nie prowadzi się polityki usuwania postów czy też komentarzy na życzenie. Wszystkie teksty zamieszczone przez użytkownika na forum, spełniające warunki regulaminu – pozostają na forum.

Radzimy się dobrze zastanowić przed wrzuceniem tekstu czy nie jest zbyt obraźliwy, czy nie będziemy się za jakiś czas za niego wstydzić itd. Pamiętajcie, co ląduje w Internecie zostaje w nim na zawsze.

Pragniemy również uniknąć traktowania nas, jako darmowej korekty. Weryfikacje mają służyć pomocy w nauce podstawowych zasad pisania, nie w przygotowaniu tekstów do publikacji – miej to na uwadze, jeśli chcesz zamieścić dłuższy tekst, który chciałbyś kiedyś wydać.


§ 16. Opublikowane posty pozostają na forum także w przypadku, gdy użytkownik otrzymał karę zakazu pisania lub zablokowania dostępu do forum, a także wtedy, gdy użytkownik zaprzestał czynnej działalności na forum.

Kultura forum.

§ 17. Na forum dbamy o kulturę (nie tylko) wypowiedzi oraz o przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

§ 18. Zabroniona jest wulgarność, atakowanie i obrażanie pozostałych użytkowników. W każdym słowie uznawanym powszechnie za wulgarne należy cenzurować minimum jedną literę (nie dotyczy tekstów szkoleniowych).

§ 19. Za spamowanie (wysyłanie niechcianych wiadomości, linków czy też epatowanie w inny sposób swoimi wypowiedziami) grozi ostrzeżenie.

§ 20. Offtopowanie (pisanie nie na temat) jest zabronione. Niezastosowanie się będzie owocowało ostrzeżeniem.

§ 21. Wystrzegamy się jednowyrazowych postów typu: "Thx", "Fajne". Niezastosowanie się będzie owocowało ostrzeżeniem.

§ 22. Posty pisane w języku obcym, zawierające błędy ortograficzne, pisane niezgodnie z zasadami języka polskiego (typu: „TfuRCzOsĆ”,) będą natychmiastowo usuwane

§ 23. Każdy użytkownik ma prawo do swobodnej wypowiedzi niełamiącej regulaminu.

§ 24. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w podpisach użytkowników, jeśli będą one sprzeczne z regulaminem lub też obraźliwe.

§ 25. Administracja zastrzega sobie prawo do ingerowania we wszelkie dyskusje, kłótnie pomiędzy użytkownikami, obrzucanie się inwektywami, czy też inne zdarzenia łamiące zasady regulaminu lub netykiety oraz karanie uczestników w/w sytuacji. zgodnie z § 6.

§ 26. Administracja nie odpowiada za treść prywatnej korespondencji użytkowników, w tym także przesyłanej za pomocą "prywatnych wiadomości" na forum WeryfikatoriuM.

Treści publikowane na forum.

§ 27. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez użytkowników na forum, jeśli nie łamią one zasad regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 28. Administracja nie wyraża zgody na piractwo internetowe.
Wszelkie posty, w których autor przyznaje się do nielegalnego kopiowania lub posługiwania się własnością intelektualną bez zgody autora, lub posty popierające takie działania, będą usuwane.

§ 29. Każdy użytkownik ma prawo zgłosić do administracji post, który według niego: łamie regulamin, obraża innych użytkowników, narusza jego dobra lub jest wypowiedzią nie na temat.
Nadużywanie jednak tej możliwości może skutkować konsekwencjami wymienionymi w § 6.

Odrabianie prac domowych.
§ 30. Wszelkie posty zawierające prośby o odrobienie prac domowych lub różnorakich projektów zostaną natychmiastowo usunięte, a autor w szczególnych przypadkach otrzyma ostrzeżenie.

Plagiat.
§ 31. Wszelkie przypadki plagiatu będą karane z całą surowością – usunięciem postu oraz zablokowaniem dostępu do forum.

Reklama.
§ 32. Na forum obowiązuje zakaz umieszczania reklam handlowych, propozycji sprzedaży towarów lub usług oraz podawania linków do w/w bez wcześniejszego uzgodnienia z Administracją.

Udostępnianie.
§ 33. Treści opublikowane na http://www.weryfikatorium.pl/ mogą być udostępnione, za zgodą Administracji.
§ 34. Udostępnianie może odbyć się poprzez:
- skopiowanie linku do konkretnego tematu lub posta;
- skorzystanie z przycisków portali społecznościowych umiejscowionych w prawym dolnym rogu każdego posta.
§ 35. Zabrania się udostępniać zarówno części jak i całości dyskusji prowadzonej pod opublikowanymi tekstami.
Ostatnio zmieniony pn 07 kwie 2014, 20:21 przez Faraon, łącznie zmieniany 2 razy.
Adres e-mail: kontakt@weryfikatorium.pl
WeryfikatoriuM na Facebooku

Land of Fairy Tales

Eskalator.exe :batman:
Zablokowany

Wróć do „Regulamin główny”